Hospital Hotline

02-118-7893

  เปลี่ยนภาษา
English ภาษาไทย 中文(简体)

บทความสุขภาพ

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมคืออะไร ทำอย่างไร ?


การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมทำในผู้ป่วยที่มีอาการของโรคข้อเข่าเสื่อมมาก, มีความเจ็บปวดของข้อเข่ามากและไม่ดีขึ้นด้วยการรักษาแบบไม่ผ่าตัด, ผู้ป่วยที่มีเข่าโก่ง หรือ เหยียด-งอได้ไม่สุด และอาการจากโรคข้อเสื่อมส่งผลรบกวนคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมาก
 
จริงๆแล้วการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ไม่ได้เป็นการตัดเอาข้อเข่าเดิมออก และเปลี่ยนเป็นข้อเข่าเทียมทั้งข้อ แต่เป็นการผ่าตัดที่ศัลยแพทย์จะทำการตัดเอาเฉพาะผิวข้อเข่าที่มีความสึกหรอ เสียหายออก ประมาณ 1 เซนติเมตรทั้งฝั่งกระดูกต้นขา และ กระดูกหน้าแข้ง หลังจากนั้นจะมีการเตรียมผิวกระดูกให้พอดีสำหรับการฝังข้อเทียม ซึ่งข้อเทียมนี้จะมีลักษณะเป็นโลหะที่มีความหนาประมาณ 1 เซนติเมตร และครอบฝังลงไปยังผิวกระดูกที่ถูกตระเตรียมไว้ก่อนหน้านี้  ระหว่างผิวข้อเทียมที่ถูกครอบฝังทั้งสองฝั่ง แพทย์จะใส่พลาสติกชนิดพิเศษ(Polyethelene) พลาสติกนี้จะทำหน้าที่เป็นตัวที่ทำให้ข้อเกิดความเคลื่อนไหวที่เรียบ ลื่น และเป็นธรรมชาติ  

นอกจากขั้นตอนของการตัดกระดูกเพื่อฝังข้อเทียมข้างต้นแล้ว แพทย์จะต้องทำการปรับแต่งความตึงของเส้นเอ็นรอบๆข้อเข่าเพื่อให้ข้อเข่าหลังผ่าตัดมีความตึงที่พอดี ข้อเข่าอยู่ในแนวที่ตรง และไม่เกิดความโก่งงอ เพื่อที่ผู้ป่วยจะได้ใช้งานข้อเข่าได้อย่างดีที่สุด และยาวนานที่สุดอีกด้วย ขั้นตอนในการผ่าตัดทั้งหมดนี้จะใช้ระยะเวลาประมาณ 75 นาที และหลังผ่าตัดเมื่อฤทธิ์ของยาดมสลบ หรือ ยาชาไขสันหลังหมดลงแล้ว ผู้ป่วยจะสามารถขยับข้อเข่าได้ทันที และสามารถใช้งานข้อเข่าได้ในวันแรกหลังการผ่าตัด
 
เทคโนโลยีของการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมได้พัฒนามาตลอดในระยะเวลา 30 ปี ในปัจจุบันมีอุปกรณ์ผ่าตัดที่แม่นยำ, ขนาดเล็กลง ส่งผลให้แผลผ่าตัดเล็กลง เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดน้อยลง, ข้อเข่าเทียมที่มีรูปแบบที่ดีขึ้น ทนทานขึ้น และออกแบบให้สามารถงอเข่าหลังผ่าตัดได้มากขึ้นกว่าในอดีต นอกจากนั้นเทคนิคทางการแพทย์ในการระงับปวดก็ถูกพัฒนาดีขึ้นจนความเจ็บปวดจากการผ่าตัดลดลงมากจากอดีต ผู้ป่วยสามารถยืนเดินได้หลังผ่าตัดภายใน 1 วัน และสามารถกลับบ้านได้ภายใน 3-5 วัน เทคโนโลยีทางการแพทย์ยังส่งผลให้การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเป็นการผ่าตัดที่มีความปลอดภัยสูง มีภาวะแทรกซ้อนต่ำอีกด้วย 
ศาสตราจารย์นายแพทย์กีรติ เจริญชลวานิช
ความชำนาญศัลยกรรมกระดูกและข้อ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม