Hospital Hotline

02-118-7893

  เปลี่ยนภาษา
English ภาษาไทย 中文(简体)

ประวัติโรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์

โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์

โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์...มั่นใจมีคุณหมอเป็นเพื่อนบ้าน

หนึ่งในโรงพยาบาลในเครือโรงพยาบาลสมิติเวชภายใต้การบริหารงานของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) เปิดให้บริการเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557 ขนาด 59 เตียง ตั้งอยู่บนถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ถนนท่องเที่ยวสำคัญและศูนย์กลางย่านธุรกิจการค้าของชาวไทยเชื้อสายจีน

ภายในมีการตกแต่งที่ผสมผสานความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของเยาวราชด้วยคอนเซปต์ ‘จีนร่วมสมัย’ ในพื้นที่ให้บริการส่วนต่างๆ เช่น แผนกต้อนรับ ภายในห้องพักผู้ป่วย ในบรรยากาศที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นและเป็นกันเอง ตลอดจนการต้อนรับด้วยบุคลากรที่สามารถสื่อสารและเข้าใจในวัฒนธรรมจีน

โดยพร้อมดูแลผู้ป่วยทั้งชาวไทยและต่างชาติตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เทคโนโลยีที่ทันสมัยและการบริการแบบมืออาชีพมาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาลสมิติเวช

“โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์ให้บริการด้านการรักษาทางการแพทย์ที่ครบครัน รวมถึงการให้คำปรึกษา การวินิจฉัยโรคและการรักษา มีความพร้อมด้านการผ่าตัดโดยทีมศัลยแพทย์ที่มีประสบการณ์ ครอบคลุมการดูแลทั้งก่อนและหลังการผ่าตัด โดยเฉพาะการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและโรคกระดูก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคอย่างเป็นระบบโดยทีมสหสาขาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง”

บริการด้านการรักษา

เทคโนโลยีทันสมัย : โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์ให้บริการด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัยและรักษาโรค ได้แก่ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (64-Slice CT Scan) ที่มีความละเอียดสูง ซึ่งเป็นประโยชน์ในการวินิจฉัยความผิดปกติของหัวใจและหลอดเลือด, เครื่องตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI 1.5 Tesla) เพื่อการวินิจฉัยโดยผู้ป่วยไม่ต้องถูกรังสี, เครื่อง Digital Mammogram สำหรับตรวจหาความผิดปกติของเนื้อเยื่อเต้านม Bone Density Scan สำหรับการตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก ตลอดจนเทคโนโลยีห้องผ่าตัดที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์ 624 ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ 0 2118 7888 โทรสาร 0 2118 7800
www.samitivejchinatown.com
E-mail : info@samitivej.co.th