Hospital Hotline

02-118-7893

  เปลี่ยนภาษา
English ภาษาไทย 中文(简体)

สารจากผู้อำนวยการโรงพยาบาล

สารจากผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็ปไซต์ของโรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์ (ถนนเยาวราช)โรงพยาบาลในเครือบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด มหาชน เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ในการส่งมอบบริการทางการแพทย์ให้แก่ทุกท่านด้วยมาตรฐานสูงสุด เช่นเดียวกับโรงพยาบาลสมิติเวชสำนักงานใหญ่ เราพร้อมให้บริการทุกท่านด้วยบุคลากรทางการแพทย์สหสาขาที่มีความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้กับท่าน เราจึงปรารถนาที่จะรับฟังความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับบริการของเรา เพื่อที่เราจะนำไปประกอบในการปรับปรุงพัฒนาการบริการของเราต่อไป ในนามของ คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์ ผมขอขอบพระคุณที่ท่านกรุณาให้การสนับสนุนโรงพยาบาล ผมพร้อมคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกท่านมีความยินดีและมุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะให้บริการทางการแพทย์ที่ดีแก่ท่านตลอดไป
ด้วยความเคารพ
นายแพทย์สุรพงษ์ ลูกหนุมารเจ้า
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์