Hospital Hotline

02-118-7893

  เปลี่ยนภาษา
English ภาษาไทย 中文(简体)

บทความสุขภาพ

ไวรัสอาร์เอสวี RSV- RVS เป็นโรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจที่ทำให้มีอาการของหลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบ และ มักเกิดในทารกคลอดก่อนกำหนด และเด็กเล็ก
- เด็กๆ จะติดเชื้อ RSV กันมากในช่วงฤดูฝนตั้งแต่กันยายนถึงพฤศจิกายน
- โรคนี้ไม่มียาต้านไว้รัส กุมารแพทย์เฉพาะทางจะรักษาตามอาการ ดูแลอย่างใกล้ชิด

ไวรัสอาร์เอสวีเป็นสาเหตุที่พบบ่อยของการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจของเด็ก ทำให้มีอาการตั้งแต่หวัดจนถึงหลอดลมอักเสบ หรือปอดอักเสบ โดยเฉพาะในเด็กเล็กอายุน้อยกว่า 1 ปีและในกลุ่มทารกที่คลอดก่อนกำหนด หรือมีความผิดปกติของหัวใจแต่กำเนิด ในประเทศไทยจะเห็นได้ว่าเด็กๆ จะป่วยเป็นโรคนี้กันเยอะ โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนกรกฎาคม- กันยายน แต่สามารถพบโรคนี้ในเด็กได้ตลอดทั้งปี

 

อาการของโรค

เริ่มจากเด็กๆ เป็นไข้หวัดธรรมดาก่อน โดยอาจมีไข้ต่ำๆ ไอ มีน้ำมูก แต่ต่อมาไข้จะสูงขึ้น เด็กๆ เริ่มที่จะหายใจลำบาก มีอาการซึม ไม่กินน้ำ ไม่กินนม มีไข้สูง ไอ หายใจหอบเร็วและมีเสียงหวีด ซึ่งตรงนี้เป็นสัญญาณที่น่าเป็นห่วง เพราะเป็นการแสดงอาการของหลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบ ซึ่งผู้ปกครองต้องรีบพาน้องๆ พบแพทย์โดยด่วน เพราะอาจทำให้เด็กๆ ถึงแก่ชีวิตได้
 

การป้องกัน

ทางป้องกันของโรคในกลุ่มนี้ ไม่ว่าจะเป็น โรคปอดอักเสบ โรคหวัด คือ

- เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพราะเด็กจะได้รับภูมิต้านทานจากแม่ผ่านทางน้ำนม เด็กจะไม่ป่วยง่าย ร่างกายแข็งแรง
- ล้างมือให้เด็กบ่อยๆ
- หลีกเลี่ยงพาเด็กไปในสถานที่แออัด
- ไม่พาเด็กไปใกล้คนป่วยหรือผู้ที่กำลังเป็นหวัด

 

การรักษา

โรคนี้ยังไม่มีการรักษาอย่างเฉพาะเจาะจง เนื่องจากไม่มียาต้านไวรัส จึงต้องรักษาตามอาการ ถ้ามีหลอดลมอักเสบหรือปอดอักเสบอาจต้องพ่นยาขยายหลอดลม ดูดเสมหะ เคาะปอด หากมีอาการขาดน้ำอาจต้องให้สารน้ำทางเส้นเลือด มีส่วนน้อยที่มีอาการรุนแรงจนต้องรับไว้รักษาในโรงพยาบาล โดยเฉพาะเด็กทารกที่อายุน้อยกว่า 1 ปี หรือมีโรคประจำตัว เช่น โรคปอดเรื้องรัง หรือโรคหัวใจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม