Emergency call   เปลี่ยนภาษา
English ภาษาไทย 中文(简体)

ราคา แพ็กเกจและโปรโมชั่น

แพคเกจ

แพ็กเกจตรวจสุขภาพประจำปี 
รายการตรวจ Basic Advanced Executive Absolute Longevity
โปรแกรมตรวจสุขภาพ <30 ปี 30-40 ปี 40-50 ปี 50 ปีขึ้นไป 60 ปีขึ้นไป
Health Check-up Programs ทุกเพศ ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
ตรวจความเข้มข้นของเลือด Complete Blood Count 
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar
ตรวจหาน้ำตาลเฉลี่ยสะสม HbA1C  
ตรวจการทำงานของไต BUN  
ตรวจการทำงานของไต Creatinine Plus GFR
ตรวจระดับไขมันในเลือด Cholesterol
ตรวจระดับไขมันในเลือด Triglyceride
ตรวจระดับไขมันในเลือด LDL-Cholesterol
ตรวจระดับไขมันในเลือด HDL- Cholesterol
ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ Urin Exam
ตรวจการทำงานของตับ SGOT(AST)
ตรวจการทำงานของตับ SGPT(ALT)
ดูการสร้างโปรตีนของตับ Gamma-GT          
ตรวจการทำงานของตับ Alk. Phosphatase  
ดูการสร้างโปรตีนของตับ Total Protein           
ดูการสร้างโปรตีนของตับ Bilirubin          
ตรวจการทำงานของไทรอยด์ TSH      
ตรวจการทำงานของไทรอยด์ Free T4          
ตรวจการทำงานของไทรอยด์ Free T3              
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (ผู้ชาย)  PSA            
ตรวจหามะเร็งลำไส้ CEA      
ตรวจหามะเร็งตับ AFP      
ตรวจหากรดยูริคในเลือด Uric Acid
ตรวจอุจจาระ Stool Examination and Occult Blood      
ตรวจสายตา Eye Screening VA
ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์ Eye Examination      
ตรวจวัดความดันลูกตา Tonometer      
ทดสอบตาบอดสี Color Blindness Tese      
ตรวจเช็คสายตาโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ VA Auto  Refract      
ตรวจคัดกรองการได้ยิน Hearing Test      
เอกซ์เรย์ปอดและหัวใจ Chest X-ray
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG  
อัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งหมด Ultrasound Whole Abdomen  
ตรวจวัดการแข็งตัวของหลอดเลือด Ankle Brachial Index (ABI)  
ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวน์เต้านมทั้ง 2 ข้าง Digital Mammogram with Ultrasound            
พบสูติ-นรีแพทย์และตรวจมะเร็งปากมดลูก Liquid Base Cytology          
ตรวจหลอดเลือดคอที่ไปเลี้ยงสมอง Carotid Duplex          
ตรวจภาวะกระดูกพรุน Bone Densitometry (Lumbar Hip)              
ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน Exercise Stress Test (EST)      
การหาค่าดัชนีมวลกาย Body Mass Index (BMI)    
ประเมินสุขภาพและคัดกรองโรคในผู้สูงอายุ Geriatric Assessment              
ตรวจระดับวิตามินดี Vitamin D                
ตรวจระดับวิตามินบี 12 Vitamin B12              
ตรวจระดับฮอร์โมนเพศชาย Testostorone Level                
การให้คำปรึกษาเรื่องยาโดยเภสัชกร Phamacist Counseling              
ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ Physical Examination    
ตรวจสุขภาพโดยแพทย์เฉพาะทางผู้สูงอายุ Physical Examination by Geriatric Physicial              
สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ Report Book
คูปองอาหาร Food Coupon
ราคาปกติ Total Price 6,485 13,365 14,965 28,300 33,790 32,740 41,530 38,195 48,585
ราคาโปรโมชั่น Promotion Price 2,800 8,000 8,000 13,000 17,000 17,200 22,200 18,200 22,700
ราคาออนไลน์ Online Price 2,520 7,200 7,200 11,700 15,300 15,480 20,200 16,380 20,700
 

หมายเหตุ: สำหรับคนไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
คำแนะนำสำหรับการตรวจสุขภาพ :

  1. งดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมงก่อนรับการตรวจสุขภาพ (สามารถจิบน้ำเปล่าได้)
  2. กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการอย่างน้อย 1 วัน ติดต่อสายตรง
  3. กรุณานำยา วิตามิน และอาหารเสริมที่รับประทานเป็นประจำ และประวัติการรักษาที่ผ่านมา (ถ้ามี) นำมาในวันตรวจ

เงื่อนไขการรับบริการ
 
  1. ขอสงวนสิทธิ์การซื้อแพ็กเกจตรวจสุขภาพในราคาสำหรับออนไลน์ สำหรับผู้ที่ซื้อและชำระเงินผ่านเว็บไซต์ หรือแอด LINE มาที่ @samitivejchinatown เท่านั้น
  2. ราคาสำหรับออนไลน์ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นๆ ได้อีก
  3. คูปองที่ซื้อผ่านโรงพยาบาลและซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่นี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่านั้น
  4. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งล่วงหน้า
  5. ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการสำหรับท่านที่นำคูปองมาแสดงเท่านั้น
  6. สำหรับใช้บริการที่ โรงพยาบาลสมิติเวชไชน่าทาวน์ ถ.เยาวราช เท่านั้น

สแกนเพื่อแอดไลน์
หรือคลิกที่นี่เลย!
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม