Hospital Hotline

02-118-7893

  เปลี่ยนภาษา
English ภาษาไทย 中文(简体)

บทความสุขภาพ

ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ รู้ทันโรคร้าย ก่อนสายเกินแก้

ตรวจมะเร็งลําไส้ ราคา

ปัญหาท้องผูก ท้องเสีย การขับถ่าย แม้จะดูเป็นปัญหาที่เล็กน้อย น่ากวนใจ แต่สามารถรักษาให้ดีขึ้นได้ในระยะเวลาสั้นแล้ว การดูแลสุขภาพในระยะยาวเพื่อหลีกเลี่ยงการมีปัญหาในระบบลำไส้และการขับถ่ายได้ก็เป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจาก

มะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นปัญหาสุขภาพอันดับต้นๆของคนไทย นอกจากจะเป็นสาเหตุของความไม่สบายกายแล้วยังทำให้ผู้ป่วยรู้สึกไม่สบายใจและเป็นกังวลกับปัญหาสุขภาพข้างต้นอีกด้วย แต่ถึงแม้ว่าจะขึ้นชื่อว่าเป็นมะเร็งแล้วก็สามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ทั้งในระยะแรกเริ่ม หรือการรักษาในระยะยาวด้วย

สารบัญบทความ
 


มะเร็งลำไส้ใหญ่ อันตรายที่ใกล้ตัว

มะเร็งลำไส้ใหญ่ในระยะเริ่มแรกอาจไม่ค่อยมีอาการที่ชัดเจนมากนัก สามารถสังเกตได้จากการขับถ่ายที่ผิดปกติเป็นหลัก เช่น ท้องผูก ท้องเสีย สลับกัน ถ่ายมีเลือดปน มีสีคล้ำกว่าปกติ มีกลิ่นเหม็นผิดปกติ หรือขนาดอุจจาระที่มีลักษณะลีบผิดไปจากเดิมเพราะอาจหมายถึงลำไส้มีความผิดปกติและส่งผลต่อรูปทรงของอุจจาระได้

มะเร็งลำไส้ใหญ่สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ระยะ
 

 • ระยะที่ 1 มะเร็งยังอยู่ในบริเวณเยื่อบุลำไส้
 • ระยะที่ 2 มะเร็งแพร่เข้าสู่ชั้นกล้ามเนื้อของลำไส้ อาจทะลุถึงเยื่อหุ้มลำไส้และเข้าถึงบริเวณเนื้อเยื่อหรืออวัยวะเคียงข้าง
 • ระยะที่ 3 มะเร็งเข้าสู่ต่อมน้ำเหลือง
 • ระยะที่ 4 มะเร็งเข้าสู่ต่อมน้ำเหลืองและบริเวณใกล้เคียง อาจลุกลามไปตามกระแสเลือดรวมถึงอวัยวะส่วนอื่นๆ เช่น กระดูก ตับ ปอด

ผลกระทบจากมะเร็งลำไส้ใหญ่ไม่ใช่แค่เรื่องของการขับถ่ายเท่านั้น นอกจากความผิดปกติของอุจจาระแล้ว ผู้ป่วยอาจมีอาการปวดท้องรุนแรง ไปจนถึงอาการอ่อนเพลีย คลื่นไส้ อาเจียน ผิวพรรณซีดเซียว หรือคลำพบก้อนในบริเวณท้อง ซึ่งหากเป็นเช่นนี้แล้วควรเข้าปรึกษาแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัยและรักษา ไม่ควรปล่อยไว้เป็นระยะเวลานาน

การรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่สามารถรักษาให้หายขาดได้ในระยะแรก เนื่องจากสาเหตุมักมาจากการเกิดติ่งเนื้อ ติ่งเนื้องอกในผนังลำไส้ เป็นเซลล์ผิดปกติที่สามารถกำจัดออกได้ ป้องกันการเพิ่มจำนวนตามอายุของผู้ป่วย และป้องกันไม่ให้ติ่งเนื้อเปลี่ยนเป็นเนื้อร้ายได้อีกด้วย


อาการส่งสัญญาณเตือนโรคมะเร็งลำไส้

ค่ามะเร็งลําไส้
 • อาการปวดท้อง ท้องผูก ท้องเสียสลับกัน
 • ความรู้สึกอ่อนเพลีย
 • ร่างกายซีดเซียว
 • อุจจาระมีลักษณะแบนลีบผิดจากปกติ
 • อุจจาระมีกลิ่นเหม็นผิดจากปกติ
 • รู้สึกคลื่นไส้ อาเจียน

ปัจจัยเสี่ยงโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่

ถึงแม้ว่าสาเหตุของมะเร็งลำไส้ใหญ่จะไม่แน่ชัด แต่พฤติกรรมการใช้ชีวิตโดยเฉพาะการรับประทานอาหารอาจจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลค่อนข้างมาก นอกจากนั้นก็มีปัจจัยอื่นด้วย ได้แก่
 

 • อายุ โดยบุคคลที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไปจะมีความเสี่ยงมากกว่า
 • การรับประทานอาหารที่มีกากใยน้อย มีไขมันสูง ทำให้ท้องผูกบ่อย อาจทำให้มีโอกาสเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้
 • การถ่ายทอดทางพันธุ์กรรม หากมีบุคคลในครอบครัวมีประวัติเป็นมะเร็งลำไส้มาก่อน ก็จะมีแนวโน้มมากกว่าบุคคลทั่วไป
 • บุคคลที่ท้องผูก ท้องเสียบ่อย โรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง

การตรวจมะเร็งลำไส้ (Colonoscopy Cancer Screening)

วิธีตรวจมะเร็งลําไส้

การตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่ หรือ Colonoscopy Cancer Screening คือการตรวจร่างกายเพื่อเช็คสุขภาพบริเวณลำไส้ หากมีสิ่งผิดปกติ แพทย์จะสามารถรู้และตรวจสุขภาพเพิ่มเติมได้ เป็นประโยชน์อย่างมากในกรณีของมะเร็งลำไส้เนื่องจากผู้ป่วยบางรายไม่มีอาการที่เห็นได้ชัดเจน การตรวจจะทำให้สังเกตเห็นความผิดปกติที่อาจเกิดได้ง่ายขึ้น


การตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่ มีกี่วิธี อะไรบ้าง

การตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่มีอยู่ 2 วิธี ได้แก่ การส่องกล้องลำไส้ใหญ่ และ การตรวจอุจจาระ

การตรวจด้วยการส่องกล้องลำไส้ใหญ่


ส่องกล้องลำไส้ใหญ่

การส่องกล้องลำไส้ใหญ่ เป็นวิธีการตรวจโดยใช้กล้องขนาดเล็กจิ๋วสอดผ่านเข้าไปทางทวารหนักเพื่อตรวจสอบลำไส้โดยตรง วิธีนี้ผู้ป่วยจะรับประทานยาระบายเพื่อเตรียมลำไส้ก่อนเข้ารับการตรวจเพื่อประสิทธิภาพการตรวจที่สูงสุด
 

 • ไม่เจ็บ
 • ใช้เวลาไม่นาน
 • เป็นวิธีตรวจที่ประสิทธิภาพสูงสุด
 • ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล
 • ไม่ต้องตรวจบ่อย หากผลตรวจออกมาไม่พบสิ่งผิดปกติก็ไม่จำเป็นจะต้องตรวจอีกในระยะเวลา 5-10 ปี

หรือหากผลตรวจพบติ่งเนื้อ สามารถตัดติ่งเนื้อ หรือเก็บตัวอย่างเพื่อนำไปตรวจเพิ่มเติมได้ในทันทีด้วยการส่องกล้อง อาจไม่ต้องผ่าตัดเพิ่มเติมได้ ป้องกันการกลายเป็นเนื้อร้ายหรือมะเร็ง
 

การตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระ

การตรวจอุจจาระ เป็นการตรวจหาเลือดในอุจจาระเพื่อหาความผิดปกติในเบื้องต้น ควรมีการตรวจทุกปีเนื่องจากมีความแม่นยำที่น้อยกว่าการส่องกล้อง แต่ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องมีการเตรียมตัวเพื่อเข้ารับการตรวจ สามารถตรวจจากตัวอย่างอุจจาระได้เลยโดยวิธีการใช้ก้านอุปกรณ์การตรวจจุ่มตัวอย่างในจุดที่แตกต่างกัน 5-6 ครั้ง จากนั้นใส่ก้านกลับเข้าไปในหลอดและเขย่าให้ผสมกับตัวเจือจาง เพื่อหยดตัวน้ำยาลงบนแผ่นทดสอบ

 • ไม่เจ็บ
 • ใช้เวลาไม่นาน
 • ไม่ต้องมีการเตรียมตัว สะดวกสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำ

ทำความรู้จักค่ามะเร็งลำไส้ใหญ่ CEA

หลายท่านอาจได้ยิน “การตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง” หรือ Carcinoembryonic Antigen มาบ้าง ซึ่งเป็นการตรวจระดับโปรตีนชนิดหนึ่งในร่างกายผ่านการตรวจเลือด โดยสารดังกล่าวอาจพบได้สูงในผู้ที่สูบบุหรี่ หรือผู้ที่มีการอักเสบของอวัยวะต่างๆ หรือผู้ที่มีเซลล์มะเร็งอยู่ในร่างกายด้วย โดยเฉพาะมะเร็งลำไส้ซึ่งเป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยกว่าชนิดอื่นๆ

อย่างไรก็ตาม CEA ไม่สามารถใช้เพื่อเป็นตัวบ่งชี้ตำแหน่งของมะเร็งหรือการเกิดมะเร็งได้อย่างเจาะจง ซึ่งหมายความว่าค่า CEA ที่สูงกว่าปกติไม่ได้แปลว่าผู้เข้ารับการตรวจเป็นมะเร็ง และค่า CEA ที่ปกติเพียงอย่างเดียวไม่สามารถรับประกันได้ว่าผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพดีไม่มีสิ่งผิดปกติ

ดังนั้นการตรวจ CEA จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำผลไปใช้วินิจฉัยร่วมกับการตรวจสุขภาพอื่นๆ เช่น ผลการตรวจสุขภาพประจำปี การนำค่า CEA ที่ตรวจได้มาประเมินอาการผู้ป่วยที่มีอาการท้องผูกท้องเสียร่วมด้วย หรือตรวจค่า CEA ก่อนและหลังการผ่าตัดรักษามะเร็งลำไส้ เพื่อประเมินผลของการผ่าตัด หรือการทำเคมีบำบัดที่เรียกกันว่าคีโม (Chemotherapy)


ใครบ้างที่ควรตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่

ตรวจลำไส้ใหญ่

ผู้ที่ควรเข้ารับการตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่ คือบุคคลทุกเพศทุกวัย เนื่องจากมะเร็งลำไส้ใหญ่สามารถเกิดได้กับทุกคน การตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่ทุกปีจึงเป็นเรื่องสำคัญเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพก่อนการเกิดปัญหา เช่นการตรวจอุจจาระ และผู้ที่ควรเข้ารับการตรวจมากเป็นพิเศษได้แก่บุคคลที่มีความเสี่ยงมากกว่าผู้อื่น

 • ผู้ที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป เพราะจากการเก็บข้อมูล หากรอตรวจเมื่ออายุ 50 ปีขึ้นไป อาจลุกลามกลายเป็นมะเร็งลำไส้แล้ว จึงควรเริ่มตรวจตั้งแต่อายุ 45 ปี เพื่อดูความผิดปกติที่เกิดขึ้น
 • ผู้ที่สมาชิกในครอบครัวมีประวัติการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่
 • ผู้ที่มีปัญหาการขับถ่าย เช่น ท้องผูกท้องเสียสลับกันบ่อย หรือผู้ที่ขับถ่ายแล้วมีเลือดปน

ตรวจมะเร็งลําไส้ที่ไหนดี

การตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่ควรตรวจกับสถานพยาบาลที่มีการรับรองคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจแบบส่องกล้อง เนื่องจากต้องใช้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยและใช้ฝีมือของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

โรงพยาบาลสมิติเวชไชน่าทาวน์ เปี่ยมไปด้วยแพทย์ผู้มีความชำนาญสาขาอายุรศาสตร์ รวมไปถึงความรู้ความสามารถเฉพาะทางในโรคระบบทางเดินอาหารด้วย ผู้เข้ารับบริการสามารถไว้วางใจสมิติเวช ไชน่าทาวน์ได้ มั่นใจเหมือนมีหมอเป็นเพื่อนบ้าน


ค่าตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่ ราคาเท่าไหร่

โปรแกรม
ราคาปกติ (บาท) ราคาโปรโมชั่น (บาท)
1. การส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่ Gastroscopy + Colonoscopy 30,000 25,500
2. การส่องกล้องตรวจสำไส้ใหญ่ทั้งหมด Colonoscopy 19,000 16,000
3. การส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหาร Gastroscopy 13,000 10,000

เงื่อนไขการรับบริการ
 

 1. ท่านจะต้องทำการพบแพทย์ก่อนทำการตรวจ
 2. ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 3. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าเครื่องมือพิเศษ และค่าส่งตรวจชิ้นเนื้อ (กรณีพบความผิดปกติ)
 4. โปรแกรมนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดจากไลน์ หรือส่วนลดอื่นๆ ได้อีก
 5. โปรแกรมดังกล่าว สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2565 เท่านั้น
 6. สามารถใช้บริการได้ที่ โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์ ถ.เยาวราช เท่านั้น

แนวทางการป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่

การเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่อาจมีสาเหตุที่ไม่ชัดเจน แต่ว่าสามารถปรับไลฟ์สไตล์และใช้ชีวิตเพื่อลดแนวโน้มและความเสี่ยงในการเจ็บป่วยได้
 

 • รับประทานอาหารให้หลากหลาย อย่าลืมผักและผลไม้ที่มีกากใย ช่วยในการขับถ่าย
 • ดื่มน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในแต่ละวัน
 • สังเกตนิสัยการขับถ่ายของตัวเองเสมอเพื่อให้รับรู้ได้หากมีความผิดปกติ
 • ตรวจอุจจาระทุกปีเพื่อดูแลสุขภาพร่างกาย หากมีความผิดปกติจะได้รีบรักษาแต่เนิ่น

ข้อสรุป

มะเร็งลำไส้ แม้จะขึ้นชื่อว่าเป็นมะเร็งที่เรียกได้ว่าเป็นปัญหาสุขภาพอันดับต้นๆของคนไทย แต่การรักษาสามารถทำได้โดยเฉพาะในระยะแรกเริ่ม หากตรวจเจอติ่งเนื้อในบริเวณลำไส้แล้วผู้ป่วยสามารถวางใจได้เนื่องจากทั่วไปติ่งเนื้อสามารถใช้ระยะเวลาได้ตั้งแต่ 5-10 ปีก่อนจะกลายมาเป็นเนื้อร้าย ดังนั้นมีโอกาสรักษาได้แต่เนิ่นๆ โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์ พร้อมดูแลผู้เข้ารับบริการทุกท่านตั้งแต่ให้คำปรึกษา การตรวจและวินิจฉัยโรค ไปจนถึงขั้นตอนการรักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆ ด้วย ผู้ที่สนใจเข้ารับการตรวจสามารถสอบถามรายละเอียดหรือนัดหมายการตรวจได้ที่ Line: @samitivejchinatown

 

แอดไลน์ สมิติเวช ไชน่าทาวน์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม