Hospital Hotline

02-118-7893

  เปลี่ยนภาษา
English ภาษาไทย 中文(简体)

บทความสุขภาพ

ข้อเข่าเสื่อม กินยาแล้วทำไมไม่ดีขึ้น?


โรคข้อเข่าเสื่อมเป็นโรคที่พบได้บ่อยโดยเฉพาะในผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเมื่อไปพบแพทย์ ก็มักจะได้ยามารับประทาน ซึ่งก็ช่วยให้อาการปวดข้อเข่าดีขึ้นได้ แต่เมื่อหยุดยาหลายๆคนก็กลับมามีอาการปวดอีกไม่หายขาดต้องกลับมากินยาอีก ทำให้ผู้ป่วยเกิดความสงสัยว่ายาที่ใช้ไม่ได้ผลหรือไม่, กินยาแล้วก็ไม่หาย ไม่อยากกินยาอีกต่อไป หรือ ยาไม่ดีพอหรือไม่ ทำให้รักษาโรคไม่ได้
               
ก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่า ยา ที่มีใช้ในโรคข้อเข่าเสื่อมในปัจจุบัน เป็นยาในกลุ่มลดการอักเสบ หรือ ยาแก้ปวดตรงๆที่ไม่มีฤทธิ์ในการลดการอักเสบ ซึ่งยาทั้งสองกลุ่มนี้ไม่ได้ออกฤทธิ์ไปเปลี่ยนแปลง หรือ รักษาสภาพความเสื่อมของผิวข้อแต่อย่างใด แต่ยาทั้งสองกลุ่มนี้จะลดอาการปวดโดยการไปลดการอักเสบซึ่งเกิดขึ้นในข้อ หรือ ไปกดการรับรู้ความเจ็บปวดของร่างกายโดยตรง (อ่านหัวข้อ ทำไมเมื่อเป็นข้อเข่าเสื่อมแล้วจึงมีอาการปวดข้อ) ดังนั้นเมื่อใช้ยาไปซักพักอาการปวดข้อก็จะดีขึ้น และถ้าตอนนั้นการอักเสบในข้อไม่มีแล้ว ผู้ป่วยก็อาจจะสามารถหยุดยาได้ แต่เมื่อเกิดการอักเสบขึ้นในข้อเข่าอีกอาการปวดก็จะกลับมา ทำให้เหมือนกับโรคไม่หาย กลับมามีอาการปวดซ้ำๆเดิม 


มีผู้ป่วยอีกกลุ่มที่ข้อเข่ามีความสึกหรอ เสียหายค่อนข้างมาก ผิวข้อมีการขัด เสียดสีกันอยู่ตลอด ส่งผลให้เกิดการอักเสบอย่างต่อเนื่อง ผู้ป่วยจะมีอาการปวดตลอด ขณะใช้ยาก็อาจจะยังมีอาการปวดอยู่แต่ลดลงบ้าง ผู้ป่วยไม่สามารถหยุดยาได้ ถ้าหยุดยาก็จะมีอาการปวดเพิ่มขึ้นมาทันที เป็นเหตุให้ต้องกินยาต่อเนื่อง ไม่สามารถหยุดยาได้ เหมือนกินยาเท่าไหร่ก็ไม่ดีขึ้นนั่นเอง

นอกจากยกลดอักเสบ ยาแก้ปวดแล้ว ยังมียากลุ่มอื่นที่ใช้ในโรคข้อเข่าเสื่อมอีก นั่นคือ ยากลุ่มที่มีฤทธิ์ในการลดการเปลี่ยนแปลงสภาพความเสื่อมของผิวข้อ (ยาในกลุ่ม Glucosamine และ Chondroitin) ซึ่งยาในกลุ่มนี้มุ่งหวังจะใช้เพื่อชะลอ หรือ รักษาสภาพความเสื่อมของผิวข้อ แต่จากข้อมูลทางการแพทย์ในปัจจุบันพบว่ายาในกลุ่มนี้ช่วยชะลอความเสื่อมของผิวข้อ หรือ เปลี่ยนแปลงโรคข้อเสื่อมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยาก็มีส่วนช่วยลดอาการปวดข้อได้บ้างในผู้ป่วยที่เป็นโรคข้อเสื่อมระยะที่ไม่รุนแรงนักเมื่อใช้ยาในระยะเวลานานพอสมควร  ดังนั้นแพทย์จะเลือกให้ยากลุ่มนี้ในผู้ป่วยบางคนที่มีระยะของโรคเหมาะสม ไม่มาก ไม่น้อยเกินไป ซึ่งการใช้ยาในกลุ่มนี้ก็ดูเหมือนจะลดอาการปวดข้อลงได้บ้าง แต่ก็ไม่ได้ทำให้อาการปวดหายสนิท หรือ หายขาดลงได้ โดยเฉพาะผู้ที่มีข้อเข่าเสื่อมระยะปานกลาง หรือ ระยะรุนแรงแล้ว จะเห็นได้ว่าการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมไม่ใช่การกินยาแต่เพียงอย่างเดียว ไม่ใช่การกินยาเพียงชุดเดียวแล้วจะหายเสมอไป ขึ้นกับระยะของโรค, สภาพความเสื่อมของข้อเข่า และ การใช้งานข้อเข่าของผู้ป่วยในชีวิตประจำวันอีกด้วย
ศาสตราจารย์นายแพทย์กีรติ เจริญชลวานิช
ความชำนาญศัลยกรรมกระดูกและข้อ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม