Hospital Hotline

02-118-7893

  เปลี่ยนภาษา
English ภาษาไทย 中文(简体)

บทความสุขภาพ

อาการผมร่วงในวัยทอง เกิดจากอะไรผมร่วงในวัยทอง

วัยทอง เป็นช่วงรอยต่อระหว่างวัยผู้ใหญ่ตอนต้นถึงวัยสูงอายุ จะอยู่ในช่วงอายุ 40 หรือ 45 ปีขึ้นไป ร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะมีการผลิตฮอร์โมนเพศลดลงทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของบุคคลในวัยนี้ ส่งผลให้มีปัญหาสุขภาพที่แตกต่างจากวัยอื่นๆ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อปัญหาผมร่วงผิดปกติที่เกิดขึ้นในบางท่าน ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งเพศชายและเพศหญิง อาจจะร่วงเป็นบางช่วงหรืออาจร่วงเรื้อรังในบางรายก็มีให้เห็นบ่อยๆ ซึ่งส่วนหนึ่งอาจจะเป็นผลจากการเข้าสู่วัยทองนั่นเอง

ในเพศชาย มากกว่า 80% จะพบผมร่วง ผมบาง มาจากเรื่องพันธุกรรม ซึ่งส่วนมากจะเริ่มแสดงอาการตั้งแต่ช่วงอายุ 30-40 ปีขึ้นไป เกิดจากการที่หนังศีรษะมีความไวต่อฮอร์โมนเพศชาย โดยเฉพาะ ฮอร์โมน dihydrotestosterone (DHT) มากกว่าปกติ ส่งผลให้เส้นผมมีขนาดเล็กลง บางลง หลุดร่วงง่ายขึ้น อาการดังกล่าวเมื่อดำเนินมาถึงช่วงวัยทอง ประกอบกับภาวะโรคประจำตัวต่างๆ จะส่งผลให้ผมอ่อนแอลง และบางลงอีก

ในเพศหญิง เมื่อเข้าสู่ภาวะวัยทอง จะเกิดภาวะฮอร์โมนเพศหญิง (เอสโตรเจน) ลดลงอย่างมาก ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ส่งเสริมความแข็งแรงของวงจรเส้นผม ทำให้เกิดอาการผมร่วง ผมบางได้

การดูแลรักษาผมร่วงในวัยทอง

รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
- ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
- ในบางราย หากมีอาการผิดปกติ เช่น ผมร่วงมากผิดปกติ มีการอื่นร่วมด้วย ทั้งอาการคัน หนังศีรษะลอก เกิดรังแค ควรมาพบแพทย์ เพื่อทำการตรวจวิเคราะห์สภาพเส้นผม หนังศีรษะ และตรวจร่างกาย เพื่อหาสาเหตของปัญหา และแก้ไขให้ตรงจุด

การรักษาอาการผมร่วง ผมบาง

ท่านจะต้องมาพบแทย์เพื่อทำการตรวจดูอาการ และแพทย์จะแนะนำการรักษาที่เหมาะสมกับปัญหาของแต่ละบุคคล ซึ่งการรักษามีหลากหลาย ดังนี้

- การทายา ร่วมกับอาหารเสริม
- ทำทรีทเม้นท์บำรุงรักษาเส้นผมและหนังศีรษะ
- การใช้แสง LED  เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและเร่งการเจริญเติบโตของเส้นผมที่เกิดใหม่และป้องกันการหลุดร่วงของเส้นผมเดิม
- การใช้แสง Laser เพื่อไปกระตุ้นเซลล์ของรากผมให้มีการเกิดใหม่ของเส้นผมทำให้รากผมเก่าที่เสื่อมสภาพมีการเจริญเติบโตขึ้นมาใหม่ได้ถึง 20 % และรากผมที่เกิดขึ้นมาใหม่จะมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมนัดปรึกษาแพทย์
ที่ศูนย์รักษาฟื้นฟูสุขภาพเส้นผมและหนังศีรษะ
โทร 02-118-7952

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม