Hospital Hotline

02-118-7893

  เปลี่ยนภาษา
English ภาษาไทย 中文(简体)

ศาสตราจารย์นายแพทย์ กีรติ เจริญชลวานิช

ความชำนาญ:
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ภาษา:
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา:
- 2531 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- 2535 First Year Resident of Department of Surgery, Certificate in Basic Science of Surgery
- 2537 ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- 2537 แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
- 2539 Total Joint Clinical and Research Fellowship in Orthopedic Surgery, Hennepin Medical Center, University of Minnesota, USA
- 2540 AO Fellowship in Pelvis and Hip Surgery, Inselspital Hospital, Bern Switzerland
- 2540 Clinical Orthopedic Surgery and Biomechanics Research, Midwest Orthopedic Research Foundation, University of Minnesota, USA
- 2540 Fellowship in Adult Reconstructive Surgery, Hennepin Medical Center, University of Minnesota

 

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

- ความเชี่ยวชาญพิเศษด้านการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม โดยใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด (Robotic-Assisted Surgery for Knee  and Hip Replacement)
- ความเชี่ยวชาญพิเศษด้านการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม (Knee and Hip Replacement Surgery)
- ความเชี่ยวชาญพิเศษด้านการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมบางส่วน (Partial Knee Replacement Surgery)
- ความเชี่ยวชาญพิเศษด้านการผ่าตัดแก้ไขข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม (Revision Knee and Hip Arthroplasty)  

 

วุฒิบัตร

- 2535 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
- 2537 วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, แพทยสภา, ประเทศไทย
- 2538 วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์การกีฬา (FIMS)

ศาสตราจารย์นายแพทย์ กีรติ เจริญชลวานิช แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระดูก และข้อ ประจำโรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์ ศ.นพ. กีรติ เจริญชลวานิช ประวัติการศึกษา และผลงานเฉพาะในด้านศัลยกรรมกระดูก และข้อมากมาย ทั้งในและต่างประเทศ

โรคข้อเข่าเสื่อมเกิดจากอะไร

โรคข้อเข่าเสื่อมเกิดจากกระดูกอ่อนของข้อเข่าหรือผิวข้อสึกกร่อนหรือบางลง ทำให้ข้อต่อเสียดสีกันจนเกิดอาการอักเสบและปวดบวมในที่สุด สาเหตุเกิดมาจากอายุที่เพิ่มมากขึ้น ข้อเข่าจึงเสื่อมตามวัย หรือการมีน้ำหนักตัวมาก ทำให้ข้อเข่าจำเป็นต้องรองรับน้ำหนักมากตามไปด้วย ตลอดไปจนถึงการผุดลุกผุดนั่งบ่อย ๆ การยืนทิ้งน้ำหนักตัวลงไปที่ขาข้างใดข้างหนึ่งมากเกินไป หรือยกของหนักแบบผิดวิธีทำให้ข้อเข่าต้องทำงานหนักขึ้น ท้ายที่สุดแล้วแพทย์จะพิจารณาผ่าตัดเพื่อบรรเทาอาการในที่สุด เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับโรคมากขึ้น ศาสตราจารย์ นายแพทย์กีรติ เจริญชลวานิช ศัลยแพทย์กระดูกและข้อผู้ชำนาญด้านการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ผู้ให้การรักษาผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมอยู่ที่สมิติเวช ไชน่าทาวน์ ได้ให้ข้อมูลดังนี้

การผ่าตัดรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม

การผ่าตัดรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมจำเป็นต้องทำในผู้ป่วยที่มีอาการของโรคข้อเข่าเสื่อมมาก, มีความเจ็บปวดของข้อเข่ามากและไม่ดีขึ้นด้วยการรักษาแบบไม่ผ่าตัด, ผู้ป่วยที่มีเข่าโก่ง หรือ เหยียด-งอได้ไม่สุด และอาการจากโรคข้อเสื่อมส่งผลรบกวนคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมาก

ศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช ได้เล่าว่า แท้จริงแล้วการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมนั้นไม่ได้เป็นการตัดเอาข้อเข่าเดิมออกแล้วเปลี่ยนเป็นข้อเข่าเทียมทั้งข้อ แต่เป็นการผ่าตัดที่ศัลยแพทย์จะทำการตัดเอาเฉพาะผิวข้อเข่าที่มีความสึกหรอหรือความเสียหายออก ประมาณ 1 เซนติเมตรทั้งฝั่งกระดูกต้นขา และ กระดูกหน้าแข้ง หลังจากนั้นจะมีการเตรียมผิวกระดูกให้พอดีสำหรับการฝังข้อเทียม ซึ่งคุณหมอกีรติบอกว่าการผ่าเข่าใส่ข้อเทียมนี้จะมีลักษณะเป็นโลหะที่มีความหนาประมาณ 1 เซนติเมตร ครอบฝังลงไปยังผิวกระดูกที่ถูกตระเตรียมไว้ก่อนหน้านี้ ระหว่างผิวข้อเทียมที่ถูกครอบฝังทั้งสองฝั่ง หมอข้อเข่าจะใส่พลาสติกชนิดพิเศษ (Polyethelene) ซึ่งพลาสติกนี้จะทำหน้าที่เป็นตัวที่ทำให้ข้อเกิดความเคลื่อนไหวที่เรียบ ลื่น และเป็นธรรมชาติ ใกล้เคียงของจริงมากที่สุด

นอกจากขั้นตอนของการตัดกระดูกเพื่อฝังข้อเทียมข้างต้นแล้ว คุณหมอกีรติยังบอกอีกว่า แพทย์จะต้องทำการปรับแต่งความตึงของเส้นเอ็นรอบ ๆ ข้อเข่าเพื่อให้ข้อเข่าหลังผ่าตัดมีความตึงในระดับที่พอดี ข้อเข่าอยู่ในแนวที่ตรง ไม่เกิดความโก่งงอ เพื่อที่ผู้ป่วยจะได้ใช้งานข้อเข่าได้อย่างดีและยาวนานที่สุดอีกด้วย ขั้นตอนในการผ่าตัดทั้งหมดนี้จะใช้ระยะเวลาประมาณ 75 นาที หลังผ่าตัดเมื่อฤทธิ์ของยาดมสลบหรือยาชาไขสันหลังหมดลงแล้ว ผู้ป่วยจะสามารถขยับข้อเข่าได้ทันที และสามารถใช้งานข้อเข่าได้ในวันแรกหลังการผ่าตัด

เทคโนโลยีของการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม

เทคโนโลยีของการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมได้พัฒนามาตลอดในระยะเวลา 30 ปี ศาสตราจารย์ นายแพทย์กีรติ เจริญชลวานิช ยังเล่าถึงนวัตกรรมปัจจุบันว่ามีอุปกรณ์ผ่าตัดที่แม่นยำ ส่งผลให้แผลผ่าตัดเล็กลง เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดน้อยลง, ข้อเข่าเทียมที่มีรูปแบบที่ดีขึ้น ทนทานขึ้น และออกแบบให้สามารถงอเข่าหลังผ่าตัดได้มากขึ้นกว่าในอดีต คุณหมอกีรติ เจริญชลวานิช ยังเล่าถึงเทคนิคทางการแพทย์ในการระงับปวดนั้น ได้รับการพัฒนาดีขึ้นจนความเจ็บปวดจากการผ่าตัดลดลงมากจากอดีต ผู้ป่วยสามารถยืนเดินได้หลังผ่าตัดภายใน 1 วัน และสามารถกลับบ้านได้ภายใน 3-5 วัน เทคโนโลยีทางการแพทย์ยังส่งผลให้การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเป็นการผ่าตัดที่มีความปลอดภัยสูง มีภาวะแทรกซ้อนต่ำอีกด้วย

หลาย ๆ คนอาจมีคำถามว่าควรพบหมอกระดูกและข้อที่ไหนดี

ที่โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์ ศาสตราจารย์ นายแพทย์กีรติ เจริญชลวานิช และทีมหมอกระดูกและข้อ หมอเก่งด้านกระดูกสันหลัง ผู้ชำนาญด้านการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมพร้อมให้คำแนะนำและทำการรักษาได้อย่างเต็มที่

ท่านสามารถทำการนัดหมายเพื่อพบศาสตราจารย์ นายแพทย์กีรติ เจริญชลวานิช โดยกดปุ่มนัดหมายด้านล่างได้เลยครับโปรแกรมผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า 1 ข้าง

เงื่อนไข
1. ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการผ่าตัด   
2. ราคาดังกล่าว เริ่มใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค.64 เท่านั้น
3. ราคานี้สำหรับคนไทยเท่านั้น
4. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า            
5. สามารถรับบริการได้ที่โรงพยาบาลสมิติเวชไชน่าทาวน์ บนถนนเยาวราช ติดวงเวียนโอเดียน เท่านั้น        
6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายตรงโทร. 02-118-7888 หรือสายตรงแผนกกระดูกและข้อ 02-118-7919

วันเวลาสถานที่
จันทร์ 16.00-18.00 สมิติเวช ไชน่าทาวน์

บทความที่เกี่ยวข้อง