Emergency call   เปลี่ยนภาษา
English ภาษาไทย 中文(简体)

ศูนย์รักษาโรค

ศูนย์ผ่าตัดข้อเทียมสมิติเวช ไชน่าทาวน์

ศูนย์ผ่าตัดข้อเทียมสมิติเวช ไชน่าทาวน์

เราเป็นศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคกระดูกและข้อ ประกอบด้วยทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญระดับสูงในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคข้อเสื่อม ทั้งข้อเข่า ข้อสะโพก ข้อไหล่ ข้อศอก ตั้งแต่ระดับการตรวจวินิจฉัย การดูแลรักษาโดยใช้ยา การกายภาพบำบัดและมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการผ่าตัดรักษาโดยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ผ่าตัดหัวเข่า เมื่อเกิดข้อเข่าเสื่อม ผ่าเข่าส่องกล้อง เพื่อผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า

อาการของข้อเข่าเสื่อมเป็นอย่างไร

- เจ็บปวดบริเวณข้อ โดยเฉพาะเวลาเคลื่อนไหว
- มีเสียงดัง เวลาเคลื่อนไหวข้อนั้นๆ
- ขาโก่ง ขากาง การดูกผิดรูปร่าง เข่าชนกัน หรือเข่าห่างกันมากเกินไป
- ขาบิดออกด้านนอก หรือบิดเข้าด้านใน
- ขาสั้นยาวไม่เท่ากัน
- งอเหยียดเข่าหรือสะโพกได้ไม่สุดหรือไม่เท่าปกติ ลุกนั่งยาก ขัดในข้อ ขึ้นลงบันไดไม่สะดวก

5 โรคข้อตัวอย่างต่างๆ ที่ให้การรักษา

- โรคข้อเข่าเสื่อม โรคข้อสะโพกเสื่อม โรคข้อสะบ้าเสื่อม
- โรคข้อเข่าเสื่อม ซึ่งเกิดภายหลังโรคข้ออักเสบ รูมาตอยด์, โรคข้ออักเสบติดแข็ง, โรคข้อเสื่อมภายหลังการติดเชื้อ หรือหลังจากการเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น
- โรคหัวกระดูกสะโพกตายจากการขาดเลือดไปเลี้ยง
- ความผิดปกติของรูปร่างข้อเข่า เช่น ขาโก่ง และขากาง เป็นต้น
- ภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดหัวเข่าข้อเทียมครั้งแรก ได้แก่ การใส่ข้อเทียมมาแล้วหลุดหลวม, กระดูกที่เสียหายถูกทำลายจากข้อที่หลุดหลวม, ข้อเคลื่อนหลังจากผ่าตัดหัวเข่าใส่ข้อเทียม, ข้อเข่าไม่สามารถงอได้หลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าใส่ข้อเข่าเทียม, กระดูกหักหลังผ่าตัดใส่ข้อ, ข้อติดเชื้อหลังจากผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าใส่ข้อเทียม

สัญญาณเตือนและผู้ที่มีความเสี่ยงของอาการข้อเข่าเสื่อม

- ผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป จะเริ่มพบปัญหาการสึกกร่อนของกระดูกอ่อนผิวข้อ
- ความผิดปกติแต่กำเนิดของข้อสะโพกหรือข้อเข่าเสื่อม
- ผู้ที่มีโรคข้ออักเสบจาก โรคข้อรูมาตอยด์ โรคข้อติดแข็ง โรคติดเชื้อ
- การออกกำลังกายที่มีการกระแทกข้อซ้ำๆ ต่อเนื่องยาวนาน
- ผู้ที่เคยประสบอุบัติเหตุต่อข้อ เช่น ข้อหลุดเคลื่อน กระดูกหักเข้าข้อ เป็นต้น
- มีน้ำหนักตัวมาก
- พันธุกรรม
- ใช้ยาสเตียรอยด์ต่อเนื่อง
- ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสมเป็นจำนวนมาก

ทำไมต้อง Samitivej Smart Joint Center เราต่างจากที่อื่นอย่างไร

ที่นี่เรามอบประสบการในการรักษาโรคข้อเสื่อมและการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมที่ดีที่สุดให้แก่ท่านโดยมีหัวใจในการดูแลรักษาคือ
- Safety: การดูแลรักษาที่มีความปลอดภัยสูงสุด
- Multidisciplinary: การดูแลรักษาที่สอดประสานกันของผู้เชี่ยวชาญในทุกด้าน
- Advance: เทคโนโลยีการรักษาขั้นสูง ดูแลทุกความซับซ้อนของปัญหา
- Rehabitation: ให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูกล้ามเนื้อ ข้อต่อ เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีที่สุด
- Total Joint Care: การดูแลโรคข้อแบบรอบด้าน ทั้งการให้ความรู้ ปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิต การผสมผสานการรักษาแบบต่างๆ เข้าด้วยกันทั้งการใช้ยา และไม่ใช้ยา

เมื่อใดจึงควรผ่าตัดหัวเข่าเปลี่ยนข้อเทียม

การผ่าตัดหัวเข่าเปลี่ยนข้อเทียมเป็นการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งเหมาะกับผู้ป่วยที่มีอาการของโรคข้อเสื่อมระยะรุนแรง ได้แก่ มีอาการปวดข้อมาก ข้อโก่งผิดรูป ข้อติดขัด เคลื่อนไหวได้ลดลง หรือผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ด้อยลงอันเนื่องมาจากโรคข้อเสื่อม

แนวทางการรักษาผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าของศูนย์ผ่าตัดข้อเทียมสมิติเวช ไชน่าทาวน์ โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์ ที่นี่เรามุ่งหวังที่จะมอบประสบการณ์การรักษาโรคข้อเสื่อมที่ดีที่สุดให้แก่คนไข้ของเรา”