Emergency call   เปลี่ยนภาษา
English ภาษาไทย 中文(简体)

ศูนย์รักษาโรค

สถาบันจักษุ สมิติเวช

สถาบันจักษุ สมิติเวช

ศูนย์โรคตาและเลสิกที่โรงพยาบาลสมิติเวชไชน่าทาวน์ มีการดำเนินการโดยหมอตาที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติให้การดูแลทางจักษุวิทยา เรามีทีมจักษุแพทย์และทีมพยาบาลที่พร้อมให้บริการทั้งในเรื่องการมองเห็น การตรวจสุขภาพตา การตรวจรักษาตา โรคต้อกระจกและต้อหิน โรคจอประสาท ผ่าตัดตา และการทำเลสิก เรามีความภาคภูมิใจในการเป็นอันดับหนึ่งที่ใช้นวัตกรรมใหม่ เราให้การรักษาโดยการผ่าตัดตาต้อกระจกด้วยเลเซอร์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้ป่วย
 
นอกจากนี้เรายังตระหนักว่าดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญการมองเห็นที่ชัดใสก็มาจากดวงตาที่มีสุขภาพดีเหล่านี้ต้องมีสุขภาพดีเสมอ จักษุแพทย์หรือหมอตาของเรามีประจำทุกวัน นอกจากนั้นคุณสามารถติดต่อจักษุแพทย์ของเรา ผ่านทางโทรศัพท์เพื่อขอคำปรึกษาได้อีกด้วย
 
บริการของเรา
 
• การทดสอบโดยใช้ภาพ เพื่อตรวจสอบโรคตารักษาตาหรือปัญหาของระบบประสาทตา
• การวินิจฉัยและการรักษาตา โรคเกี่ยวกับตา เช่น ต้อเนื้อ ต้อหิน ต้อกระจก โรคตา โรคเบาหวานในตา เป็นต้น
• การผ่าตัดต้อกระจกโดยใช้เลนส์และสลายต้อกระจก
• การผ่าตัดตาแก้ไขสายตาและเลสิก
• การผ่าตัดตาต้อหิน
• ผ่าตัดแก้ไขดวงตา (ตาเหล่)
รักษาตาทำเลสิกที่ดวงตา
• การทดสอบการมองเห็น รักษาตา เพื่อจัดหาแว่นตาหรือคอนแทคเลนส์ที่เหมาะสม

อุปกรณ์และเทคโนโลยีการรักษา
 
• ห้องตรวจ รักษาตา และการให้คำปรึกษาต่างๆ
• ห้องทดสอบสายตา
• เครื่องวัดสายตา
• เครื่องวัดความดันลูกตาในโรคต้อหิน
• การทดสอบการมองเห็น
• กล้อง Fundus เพื่อวินิจฉัยและถ่ายภาพจอประสาทตา
• เครื่องตรวจลานสายตาและวัดเลนส์ตา
• เครื่องเลเซอร์รักษาต้อหิน, เบาหวานเข้าจอประสาทตา
• เครื่องสลายต้อกระจก
• อุปกรณ์เลเซอร์รักษาตา
 
ทีมแพทย์รักษาตาผู้ชำนาญของเรา
 
ทีมแพทย์จักษุผู้เชี่ยวชาญโรคตาของเรานำโดย รศ.นพ.อัมพร จงเสรีจิตต์ พญ.วรรณรัตน์ สาธิตพิฐกุล พญ.ชญานี โพธิวงศาจารย์ นพ.ยุทธนา สุคนธทรัพย์ นพ.วรภัทร วงษ์สวัสดิ์ พญ.วีรยา พิมลรัฐ และ พญ.วรัฎฐา สุภาวุฒิกุล ทีมแพทย์จักษุด้านการรักษาโรคตาอันดับต้นๆ ในเมืองไทย โดยหมอตามีความชำนาญในการรักษาตาทั้งต้อหิน  ต้อกระจก การผ่าตัดตาเสริมเลนส์ การทำเลสิกรักษาตา การผ่าตัดตาแก้ไขค่าสายตา และการผ่าตัดตาด้วยเทคโนโลยีใหม่อย่างแสงเลเซอร์มานานหลายปี