Hospital Hotline

02-118-7893

  เปลี่ยนภาษา
English ภาษาไทย 中文(简体)

บทความสุขภาพ

คุณเสี่ยงกระดูกหัก…จากโรคกระดูกพรุนหรือไม่?


ภาวะกระดูกพรุน เกิดจากการขาดสมดุลระหว่างการสร้างและการสลายกระดูก ทำให้ความแข็งแรงของกระดูกลดลง หักง่าย พบบ่อยบริเวณข้อมือ กระดูกสันหลัง ข้อสะโพก   เมื่อกระดูกหักผู้ป่วยได้รับความเจ็บปวดรุนแรง ไม่สามารถเคลื่อนไหวและใช้งานอวัยวะนั้นๆได้ หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูดต้องและทันการณ์อาจพิการหรือเสียชีวิตได้
 
เมื่อกระดูกหักผู้ป่วยได้รับความเจ็บปวดรุนแรง ไม่สามารถเคลื่อนไหวและใช้งานอวัยวะนั้นๆได้ หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูดต้องและทันการณ์อาจพิการหรือเสียชีวิตได้

ภาวะกระดูกพรุนสามารถตรวจพบและควบคุมได้ ด้วยการหาปัจจัยเสี่ยง และรับการตรวจวัดมวลกระดูก เมื่อมีข้อบ่งชี้ ดังนี้

 
 • ผู้หญิง อายุ 65 ปีขึ้นไป หรือผู้ชาย อายุ 70 ปีขึ้นไป
 • ผู้หญิง อายุต่ำกว่า 65 ปี หรือผู้ชาย อายุต่ำกว่า 70 ปี ที่มีปัจจัยเสี่ยงดังนี้อย่างน้อย 1 ข้อ
  • หมดประจำเดือนก่อนอายุ 45 ปี
  • มีภาวะขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนก่อนเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนต่อเนื่องนานกว่า 1 ปี
  • ได้รับยากลูโคคอร์ติคอยด์เป็นระยะเวลานาน
  • น้ำหนัก (กก.) ส่วนสูง (เมตร) 2   มีประวัติบิดามารดาเกิดกระดูกสะโพกหัก
  • ผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนที่มีดัชนีมวลกายน้อยกว่า 19 กก./ตรม.
 • ตรวจพบภาวะกระดูกบาง หรือกระดูกสันหลังผิดรูปจากภาพเอกซเรย์
 • มีประวัติกระดูกหักจากอุบัติเหตุไม่รุนแรง
 • ส่วนสูงลดลง
 • ผู้ที่มีความเสี่ยงภาวะกระดูกพรุน (จากการทำแบบทดสอบหาความเสี่ยง)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม