Hospital Hotline

02-118-7893

  เปลี่ยนภาษา
English ภาษาไทย 中文(简体)

บทความสุขภาพ

9 ปัจจัยที่ทำให้คุณเสี่ยงข้อเข่าเสื่อมโรคข้อเข่าเสื่อมเป็นโรคที่สร้างความลำบากในการใช้ชวิตให้แก่ผู้ป่วยเป็นอย่างมาก ทั้งในแง่ของการ นั่ง ยืน เดิน ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเรานั่นเอง โดยมีคนไม่น้อยที่ไม่รู้ว่าพฤติกรรมหรือกิจจกรมที่ตนเองกำลังทำอยู่นั้น ส่งผลให้เกิดเป็นโรคภัยไข้เจ็บตามมามากมาย หนึ่งในนั้นคือ โรคข้อเข่าเสื่อม วันนี้เรามาดูกันครับว่า มีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เราเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม ซึ่งจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด 9 ปัจจัย ดังนี้

ปัจจัยที่ 1  ผู้ที่มีอายุ 40+ ปีขึ้นไป จะเริ่มพบปัญหาการสึกกร่อน ของกระดูกอ่อนผิวข้อ

ปัจจัยที่ 2 ความผิดปกติแต่กําเนิด ของข้อสะโพกหรือข้อเข่า

​ปัจจัยที่ 3 การออกกำลังกายที่มีการกระแทกข้อซ้ำๆ ต่อเนื่องยาวนาน

ปัจจัยที่ 4 ผู้ที่มีโรคข้ออักเสบจาก โรคข้อรูมาตอยด์ โรคข้อติดแข็ง โรคติดเชื้อ

​ปัจจัยที่ 5 มีน้ำหนักตัวมาก

ปัจจัยที่ 6 ผู้ที่เคยประสบอุบัติเหตุต่อข้อ เช่น ข้อหลุดเคลื่อน กระดูกหักเข้าข้อ เป็นต้น

ปัจจัยที่ 7 พันธุกรรม

ปัจจัยที่ 8 ใช้ยาสเตียรอยด์ต่อเนื่อง

ปัจจัยที่ 9 ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสมเป็นจํานวนมาก

 
ศาสตราจารย์นายแพทย์กีรติ เจริญชลวานิช
ความชำนาญศัลยกรรมกระดูกและข้อ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม