Hospital Hotline

02-118-7893

  เปลี่ยนภาษา
English ภาษาไทย 中文(简体)

บทความสุขภาพ

ข้อเข่าเสื่อมเกี่ยวข้องกับกรรมพันธุ์หรือไม่?


 
จากการศึกษาพบว่าเรื่องของกรรมพันธุ์มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องข้อเสื่อมนะครับ จากการศึกษาพบว่าคนไข้ที่มีคนในครอบครัว หรือ ญาติพี่น้องเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม มีโอกาสที่จะเป็นข้อเข่าเสื่อมมากขึ้น โดยเฉพาะในเพศหญิงจะเจอลักษณะนี้เด่นมาก เพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงอธิบายว่าทำไมบางคน  40-50 ปี เริ่มมีอาการของข้อเสื่อมแล้ว ในขณะที่บางคนอายุตั้ง 70-80 ปี ยังไม่พบอาการของโรคข้อเสื่อมเลย   หรือบางคนน้ำหนักตัวก็ไม่มาก เป็นคนรูปร่างผอม แต่ป่วยเป็นโรคข้อเสื่อม พันธุกรรมจึงอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลให้คนเราเป็นหรือไม่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมครับ

แต่อย่างไรก็ตามไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงในลักษณะของการถ่ายทอดทางพันธุกรรมครับ  หมายความว่าการที่เรามีมารดาเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมแน่ๆนะครับ ยังมีปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ส่งเสริมให้เราเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมได้ เช่น น้ำหนักตัว การใช้งานข้อเข่าผิดประเภท และการบาดเจ็บต่อข้อเข่าในอดีต เป็นต้นครับ

ฟังข้อมูลแบบเสียงจาก "Podcast เพิ่มความฟิต พิชิตเข่าดี" คลิกที่รูปภาพได้เลย!
EP. 02 ตอน เข่าเสื่อม เกี่ยวกับกรรมพันธุ์หรือไม่ โดย นพ.ณพล สินธุวนิช (ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ)

นายแพทย์กาญจน์ โรจนานุกูลพงศ์
ความชำนาญศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม