Hospital Hotline

02-118-7893

  เปลี่ยนภาษา
English ภาษาไทย 中文(简体)

แพทย์หญิง เพ็ญประไพ หงษ์ศรีสุวรรณ

ความชำนาญ:
สาขาอายุรศาสตร์ อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ภาษา:
ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ
คุณวุฒิทางการศึกษา:
วันเวลาสถานที่
พฤหัสบดี 16.00-20.00 สมิติเวช ไชน่าทาวน์
ศุกร์ 16.00-20.00 สมิติเวช ไชน่าทาวน์

บทความที่เกี่ยวข้อง