Hospital Hotline

02-118-7893

  เปลี่ยนภาษา
English ภาษาไทย 中文(简体)

ติดต่อเรา

แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ


เรียนทุกท่าน โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์มีความยินดีที่จะรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆจาก ผู้ป่วยและลูกค้าทุกท่าน ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจโรงพยาบาลสมิติเวช ในการดูแลสุขภาพของท่าน หากท่านมีข้อแนะนำ ติ-ชม ประการใดเกี่ยวกับการให้บริการ ความปลอดภัย รวมถึงจริยธรรมในการให้บริการ กรุณาใช้แบบฟอร์มที่กำหนดให้ เพื่อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นของท่าน ทีมงานฝ่ายบริหารคุณภาพของเราจะนำคำแนะนำของท่าน มาแก้ไขปรับปรุงบริการของโรงพยาบาล ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
คณะผู้บริหารโรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์

ท่านเป็น :