Emergency call   เปลี่ยนภาษา
English ภาษาไทย 中文(简体)

ศูนย์รักษาโรค

ศูนย์ผ่าตัดข้อเทียมสมิติเวช ไชน่าทาวน์

ศูนย์ผ่าตัดข้อเทียมสมิติเวช ไชน่าทาวน์

เราเป็นศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคกระดูกและข้อ ประกอบด้วยทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญระดับสูงในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคข้อเสื่อม ทั้งข้อเข่า ข้อสะโพก ข้อไหล่ ข้อศอก ตั้งแต่ระดับการตรวจวินิจฉัย การดูแลรักษาโดยใช้ยา การกายภาพบำบัดและมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการผ่าตัดรักษาโดยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ผ่าตัดหัวเข่า เมื่อเกิดข้อเข่าเสื่อม ผ่าเข่าส่องกล้อง เพื่อผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า

อาการของข้อเข่าเสื่อมเป็นอย่างไร

- เจ็บปวดบริเวณข้อ โดยเฉพาะเวลาเคลื่อนไหว
- มีเสียงดัง เวลาเคลื่อนไหวข้อนั้นๆ
- ขาโก่ง ขากาง การดูกผิดรูปร่าง เข่าชนกัน หรือเข่าห่างกันมากเกินไป
- ขาบิดออกด้านนอก หรือบิดเข้าด้านใน
- ขาสั้นยาวไม่เท่ากัน
- งอเหยียดเข่าหรือสะโพกได้ไม่สุดหรือไม่เท่าปกติ ลุกนั่งยาก ขัดในข้อ ขึ้นลงบันไดไม่สะดวก

5 โรคข้อตัวอย่างต่างๆ ที่ให้การรักษา

- โรคข้อเข่าเสื่อม โรคข้อสะโพกเสื่อม โรคข้อสะบ้าเสื่อม
- โรคข้อเข่าเสื่อม ซึ่งเกิดภายหลังโรคข้ออักเสบ รูมาตอยด์, โรคข้ออักเสบติดแข็ง, โรคข้อเสื่อมภายหลังการติดเชื้อ หรือหลังจากการเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น
- โรคหัวกระดูกสะโพกตายจากการขาดเลือดไปเลี้ยง
- ความผิดปกติของรูปร่างข้อเข่า เช่น ขาโก่ง และขากาง เป็นต้น
- ภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดหัวเข่าข้อเทียมครั้งแรก ได้แก่ การใส่ข้อเทียมมาแล้วหลุดหลวม, กระดูกที่เสียหายถูกทำลายจากข้อที่หลุดหลวม, ข้อเคลื่อนหลังจากผ่าตัดหัวเข่าใส่ข้อเทียม, ข้อเข่าไม่สามารถงอได้หลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าใส่ข้อเข่าเทียม, กระดูกหักหลังผ่าตัดใส่ข้อ, ข้อติดเชื้อหลังจากผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าใส่ข้อเทียม
สัญญาณเตือนและผู้ที่มีความเสี่ยงของอาการข้อเข่าเสื่อม

- ผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป จะเริ่มพบปัญหาการสึกกร่อนของกระดูกอ่อนผิวข้อ
- ความผิดปกติแต่กำเนิดของข้อสะโพกหรือข้อเข่าเสื่อม
- ผู้ที่มีโรคข้ออักเสบจาก โรคข้อรูมาตอยด์ โรคข้อติดแข็ง โรคติดเชื้อ
- การออกกำลังกายที่มีการกระแทกข้อซ้ำๆ ต่อเนื่องยาวนาน
- ผู้ที่เคยประสบอุบัติเหตุต่อข้อ เช่น ข้อหลุดเคลื่อน กระดูกหักเข้าข้อ เป็นต้น
- มีน้ำหนักตัวมาก
- พันธุกรรม
- ใช้ยาสเตียรอยด์ต่อเนื่อง
- ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสมเป็นจำนวนมาก

ทำไมต้อง Samitivej Smart Joint Center เราต่างจากที่อื่นอย่างไร

ที่นี่เรามอบประสบการในการรักษาโรคข้อเสื่อมและการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมที่ดีที่สุดให้แก่ท่านโดยมีหัวใจในการดูแลรักษาคือ
Safety: การดูแลรักษาที่มีความปลอดภัยสูงสุด
Multidisciplinary: การดูแลรักษาที่สอดประสานกันของผู้เชี่ยวชาญในทุกด้าน
Advance: เทคโนโลยีการรักษาขั้นสูง ดูแลทุกความซับซ้อนของปัญหา
Rehabitation: ให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูกล้ามเนื้อ ข้อต่อ เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีที่สุด
Total Joint Care: การดูแลโรคข้อแบบรอบด้าน ทั้งการให้ความรู้ ปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิต การผสมผสานการรักษาแบบต่างๆ เข้าด้วยกันทั้งการใช้ยา และไม่ใช้ยา

เมื่อใดจึงควรผ่าตัดหัวเข่าเปลี่ยนข้อเทียม

การผ่าตัดหัวเข่าเปลี่ยนข้อเทียมเป็นการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งเหมาะกับผู้ป่วยที่มีอาการของโรคข้อเสื่อมระยะรุนแรง ได้แก่ มีอาการปวดข้อมาก ข้อโก่งผิดรูป ข้อติดขัด เคลื่อนไหวได้ลดลง หรือผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ด้อยลงอันเนื่องมาจากโรคข้อเสื่อม

โปรแกรมการรักษาของเรา


 

แพ็กเกจผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม 1 ข้าง

ค่าข้อเข่าเทียม

Implant
ค่าห้องพักแบบมาตราฐาน 4 คืน ,รวมค่าการพยาบาล,บริการห้องพัก,ค่าอาหาร,ค่าเครื่องมือแพทย์ที่เกี่ยวข้อง(ตามกำหนด) Standard Room 4 Nights, Nursing, Room Service and Medical Equipment. The package includes 3 meals per day
ค่ายาผู้ป่วยใน,ค่าเวชภัณฑ์,ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์,ค่ายากลับบ้าน ขณะนอนพักในรพ. (ตามที่กำหนด) Medicine, Medical Equipment/Supplies at Ward
ค่าห้องผ่าตัด ค่าหอฟักฟื้น รวมค่ายาและเวชภัณฑ์ในการผ่าตัด (ตามกำหนด) Operating Room, Recovery Room, Medicine, Medical Equipment and supplies in OR
ค่าบริการการทำกายภาพบำบัด Rehabilitation Service
ค่าแพทย์ผ่าตัดและแพทย์วิสัญญี Surgeon and Anesthesiologist Fee
ราคา 220,000 บาท
 
  • ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการผ่าตัด   
  • ราคาดังกล่าว เริ่มใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค.62 เท่านั้น
  • ราคานี้สำหรับคนไทย และชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

“แนวทางการรักษาผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าของศูนย์ผ่าตัดข้อเทียมสมิติเวช ไชน่าทาวน์ โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์ ที่นี่เรามุ่งหวังที่จะมอบประสบการณ์การรักษาโรคข้อเสื่อมที่ดีที่สุดให้แก่คนไข้ของเรา”

 
ชีวิตที่เปลี่ยนไปของผู้เข้ารับการรักษา